RSS

Category Archives: Thuế

Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2014

Khi trả thu nhập cho lao động thời vụ hay thử việc có ký hợp đồng lao động hay không ký hợp đồng lao động, nếu thu nhập cả năm của cá nhân đó ước tính không đến mức phải đóng thuế TNCN, kế toán có thể hướng dẫn người lao động làm bản cam kết thu nhập theo mẫu 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) để cá nhân đó không bị khấu trừ thuế.

Tải mẫu bảng cam kết thu nhập về tại đây: ban-cam-ket-23-ck-tncn

Advertisements
 
 

Nhãn: ,

Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Chi tiết cách khấu trừ xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân ( theo biểu lũy tiễn từng phần).

Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên. Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn: , ,